Fara í efni

Forysta

Árangursrík leiðsögn

Stjórnun er hópíþrótt ekki einstaklings- íþrótt
Flest bendir til þess að hefðbundnir stjórnunarhættir sem byggja á píramída skipuriti séu að renna sitt skeið þó þeir reynist að vísu nokkuð þrautseigir. Vinnustaðir velja í auknum mæli að nota nýjar og óhefðbundnar aðferðir til að virkja starfsfólkið og auka virði framleiðslu og þjónustu. Fram hafa komið margar áhugaverðar leiðir en ekki hægt að segja að einhver ein hafi orðið ofan á. Stjórnendur reyna að feta sig á þessum nýju slóðum því rannsóknir sýna að við þurfum að nálgast starfsfólkið á annan hátt en verið hefur. Í því ljósi gæti verið áhugavert fyrir þig sem stjórnanda að velta fyrir þér hvernig leiðtogi þú sért og skoða hvaða leiðir þér finnast áhugaverðar.

Hvernig leiðtogi ertu?

Við erum að færast inn á nýjar víddir í stjórnun þar sem hið hefðbundna píramída skipurit á ekki lengur upp á pallborðið. Líklegri til árangurs eru mögulega nýlegri stefnur og straumar s.s.

 • Sjálfbær forysta - leiðtogar hvetja til og hafa frumkvæði að skapandi hugsun og aðgerðum í samstarfi við aðra með það að markmiði að skapa betri heim – á heimilinu, á vinnustaðnum og í nær- og fjærsamfélaginu.
 • Styrkleikastjórnun -  leiðtogar leggja áherslu á styrkleika starfsfólks síns, þeir tryggja bestu teymin með því að velja saman rétta fólkið og þeir leggja sig fram um að skilja þarfir starfsfólksins.
 • Samstarfsforysta - með sínar fimm lykilvíddir eða leiðtogastíla sem taka til fleiri þátta en áður hefur verið horft til.
 • Umbreytingarforysta - leiðtogastíll þar sem leiðtoginn vinnur með samstarfsfólki við að greina þörf á breytingum, mótar sameiginlega sýn og veitir innblástur til að ná fram nauðsynlegum breytingum.
 • Leiðtogar framtíðar – leiðtogar hafi samkennd að leiðarljósi og þurfi fyrst og fremst að búa yfir færni í mannlegum samskiptum, tilfinningagreind og að geta hlustað með huga og hjarta – kemur frá Brené Brown.
 • Þjónandi forysta - þar sem hugmyndafræðin gengur út á að meginverkefni stjórnenda sé að þjóna starfsmönnum.

Virðing og helgun í starfi

Það er til mikils að vinna fyrir vinnustað að sýna starfsfólki virðingu og ná fram helgun í starfi. Rannsóknir hafa sýnt að starfsfólk sem upplifir að yfirmenn sýni þeim virðingu eru 63% líklegri til að vera ánægðir með störf sín, sýna 55% meiri helgun, ná 58% meiri einbeitingu og eru 110% líklegri til að vera áfram á sama vinnustað en þeir sem ekki upplifðu að sér væri sýnd virðing.

 • Kynntu þér Helgun í starfi og laðaðu fram áhuga og framtakssemi starfsfólks þannig að það efli orðspor vinnustaðarins og gæti hagsmuna hans.

Ríkir traust á vinnustaðnum?

Fyrirtækjamenning sem byggir á trausti getur skipt miklu máli fyrir velgengni fyrirtækja. Starfsmenn í fyrirtækjum þar sem traust ríkir eru að öðru jöfnu afkastameiri, hafa meira úthald í vinnu, eru betri í samvinnu og tolla lengur á vinnustað en þeir sem upplifa ekki traust.

 • Á Mikilvægi trausts getur þú kynnt þér hvað þarf að vera til staðar til að traust ríki á vinnustaðnum og einnig hvaða þættir það eru sem gefa vísbendingar um að trausti sé ábótavant.

Eru samskiptin í lagi?

Samskipti á vinnustað geta haft mikil áhrif á líðan okkar, árangur og afköst í starfi. Stjórnendur þurfa að hafa það í huga í daglegum störfum sínum og sjá til þess að samskiptin á vinnustaðnum séu í góðu lagi.

 • Í greininni Samskipti á vinnustað getur þú fundið góð samskiptaráð sem þú getur nýtt þér til að auka vellíðan starfsfólks og einnig vísbendingar um hvernig hegðun beri að varast.

Heilsueflandi vinnustaður

Heilsueflandi vinnustaður hefur það að markmiði að stuðla að góðri heilsu og vellíðan starfsfólks. Hann byggir starfsemi sína á viðmiðum um Heilsueflandi vinnustaði og nýtir til þess gagnvirkt verkfæri á vefnum heilsueflandi.is. Vinnustaðir geta notað þetta verkfæri til að sjá hvaða atriði það eru í vinnuumhverfinu sem hafa áhrif á vellíðan starfsfólks og að meta síðan hvernig vinnustaðurinn er staddur með tilliti til þeirra og finna í framhaldinu út hvað sé hægt að gera til að bæta stöðuna. Verkfærið er aðgengilegt öllum vinnustöðum án endurgjalds.

Viðmið fyrir heilsueflandi vinnustaði og gagnvirkt verkfæri

Inn á vefnum heilsueflandi.is er vefsvæði þar sem dregin hafa verið fram helstu viðmið sem heilsueflandi vinnustaðir geta unnið með til að auka vellíðan starfsfólks og styrkja starfsemi vinnustaðar. Þeim hefur verið skipt niður í átta gátlista um helstu þætti sem tengjast heilsueflingu starfsfólks á vinnustöðum. Viðmiðin taka mið af heildrænni nálgun og byggja á vísindalegum grunni. Þau beinast að þeim þáttum sem þekkt er að hafi áhrif á lifnaðarhætti, heilsu og vellíðan starfsfólks. Vefsvæðið er gangvirkt vinnusvæði þar sem vinnustaðir svara hverju viðmiði fyrir sig. Niðurstöður gefa upplýsingar um stöðu vinnustaðarins og út frá henni getur vinnustaðurinn gert áætlanir um úrbætur. Árangur er metinn reglulega, markmið sett og unnið með þau. Þannig getur vinnustaðurinn séð framfarir er varða heilsueflingu.

Hvað er Heilsueflandi vinnustaður?

Heilsueflandi vinnustaður er vinnustaður sem nýtir sér verkfærið á heilsueflandi.is til að auka vellíðan á vinnustaðnum. Margir halda að heilsueflandi vinnustaður snúist um að allir eigi nú að fara út að hlaupa, lyfta eða borða ofurhollt en viðmiðin eru mun víðtækari en svo. Þau taka á öllum þeim þáttum sem rannsóknir sýna að hafi áhrif á heilsu og vellíðan okkar í vinnu. Þau koma fram með heildræna sýn á heilsu sem allir vinnustaðir ættu að geta tileinkað sér, vinnustaðnum og starfsfólki til hagsbóta. 

 • Á heilsueflandi.is nálgast þú verkfærið fyrir Heilsueflandi vinnustaði.
 • Á Heilsueflandi vinnustaður færð þú frekari upplýsingar og þar er jafnframt aðgangur að erindum frá morgunfundum þar sem fjallað var um þætti sem styðja við vellíðan starfsfólks meðal annars frá Christinu Maslach, Karolien Van Den Brekel, Vanessu King, Illonu Boniwell og Henning Bang.

Mannauður

Streita og álag

Þjónusta VIRK